FAQs Complain Problems

बुढीकुलो नहरको मुहान जहाँ कर्णालीको नदि बाट पानी ल्याइ गेरूवा गाउँपालिका र राजापूर नगरपालिकामा सिंचाइ पुर्याइन्छ ।

Read More

गेरूवा गाउँपालिकाको नामाकरण यसै गेरूवा नदि बाट गरिएको हो ।

Read More

गेरूवा गाउँपालिका, वडा नं. ५, पथरैया स्थित धानखेती ।

Read More

सुर्याश्थको मनोरम दृश्य , गेरूवा १, बर्दिया ।

Read More

गेरूवा गाउँपालिकाको संक्षिप्त परिचय

गेरुवा गाउँपालिका नेपालको  लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत बर्दिया जिल्लामा रहेको छ । कैलालीको चिसापानी पुल देखी ५.४९ कि.मी.

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
योजना शाखा प्रमुख। सूचना अधिकारी
सूचना प्रविधि अधिकृत

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- १-२ भभदिन
जिम्मेवार अधिकारीः- जोधीराम चाैधरी
सेवा दिने कार्यालयः- गेरूवा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, उधोग उपशाखा
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन २०७७ बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

१. उधोग, व्यवसायको नाम र ठेगाना

२. कारोबार गर्ने मुख्य वस्तु र सेवा

३. लगानी

४. धनीको नाम, ठेगाना र नागरिकताको प्रतिलिपी

५. उधोग, व्यवसाय रहने घर धनी वा जग्गा धनीको नाम

६. वडा कार्यालयको सिफारिस

७. अन्य निकायमा दर्ता भएको भएमा सो सम्बन्धी कागजात

८. कार्यालयले माग गरेको अन्य आवश्यक प्रमाण तथा कागजात

सेवा प्रकारः- संघ संस्था
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- बशुन्धरा थारू
सेवा दिने कार्यालयः- गेरूवा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन

२. संस्थाको PAN Number

३. घरेलुको प्रमाणपत्र

४. कर चुक्ताको प्रमाणपत्र

५. संस्थाको हकमा विधान

६. गैह्र सरकारी संस्थाको हकमा समाज कल्याण परिषदमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र

 

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गेरूवा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नि: शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१. सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस

२. जन्मदर्ताको प्रतिलिपि 

३. विवाह दर्ताको प्रतिलिपि

४. बाबु आमाको नागरिकताको प्रतिलिपि

५. खोप कार्डको प्रतिलिपि

६. बैकंको खाता नम्बर

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- निवेदन दिए पछि १ हप्ता
जिम्मेवार अधिकारीः- खगेन्द्र आचार्य
सेवा दिने कार्यालयः- गेरूवा गाउँपालिका प्राविधिक शाखा
सेवा शुल्कः- रू. २०१०।-
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन

२. लालपूर्जाको प्रतिलिपि

३. नागरिकताको प्रतिलिपि

जानकारी