FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामुदायिक विद्यालयमा करार शिक्षक तथा कर्मचारी छनोट सम्बन्धी कार्यबिधि, २०८० ८०/८१ 03/31/2024 - 17:16 PDF icon शिक्षक तथा कर्मचारी छनोट कार्रयविधि.pdf
गेरुवा बहुमुखी क्याम्पस अनुदान कार्यबिधि, २०८० ८०/८१ 03/18/2024 - 11:16 PDF icon १४ गेरूवा बहुमुखी क्याम्पस कार्यबिधि २०८०.pdf
सुरक्षित मातृत्व तथा नवशिशु अन्तरगत औजार, उपकरण, सामाग्री र कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 02/08/2024 - 15:28 PDF icon १३ सुरक्षित मातृत्व कार्यविधि २०८०.pdf
युवा क्लब तथा युवा परिषद गठन कार्यविधि,२०८० ८०/८१ 01/10/2024 - 13:11 PDF icon १२ युवा क्लब तथा युवा परिषद गठन कार्यविधि, २०८०.pdf
नसर्ने रोग सम्बन्धि कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 01/10/2024 - 12:16 PDF icon ११ नसर्ने रोग सम्बन्धि कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि २०८०.pdf
समुदायमा गई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मी लाई यातायात खर्च कार्यबिधी,२०८० ८०/८१ 10/20/2023 - 13:56 PDF icon समुदायक.pdf
निशुल्क शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 10/20/2023 - 13:53 PDF icon १० निशुल्क शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, 2080.pdf
आर्थिक ऐन २०८० ८०/८१ 08/01/2023 - 11:03 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf
गेरुवा गाउँपालकिाको आपत्कालिन अग्रिम कार्ययोजना २०८० ८०/८१ 07/28/2023 - 10:14 PDF icon ८ गेरुवा गाउँपालकिाको आपत्कालिन अग्रिम कार्ययोजना २०८०.pdf
गेरुवा गाउँपालिकाको पूर्वानुमानमा आधारित अग्रिम कार्य समुदायमा आधारित लाभाग्राहीको पहिचान कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०८० ८०/८१ 07/28/2023 - 10:11 PDF icon ७ लाभाग्राही छनौट कार्य संचालन निर्देशिका २०८०.pdf

Pages