FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गेरुवा गाउँपालिकाको पाँचवर्षीय कृषि तथा पशु विकास रणनीतिक कार्ययोजना ८०/८१ 11/28/2023 - 14:57 PDF icon Sustainable Agriculture Policy Plan.pdf
समुदायमा गई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मी लाई यातायात खर्च कार्यबिधी,२०८० ८०/८१ 10/20/2023 - 13:56 PDF icon कार्यबिधी.pdf
निशुल्क शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 10/20/2023 - 13:53 PDF icon १० निशुल्क शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, 2080.pdf
गेरुवा गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम ७९/८० 10/17/2023 - 11:12 PDF icon Book Geruwa.pdf
आर्थिक ऐन २०८० ८०/८१ 08/01/2023 - 11:03 PDF icon ५ आर्थिक ऐन २०८०.pdf
गेरुवा गाउँपालकिाको आपत्कालिन अग्रिम कार्ययोजना २०८० ८०/८१ 07/28/2023 - 10:14 PDF icon ८ गेरुवा गाउँपालकिाको आपत्कालिन अग्रिम कार्ययोजना २०८०.pdf
गेरुवा गाउँपालिकाको पूर्वानुमानमा आधारित अग्रिम कार्य समुदायमा आधारित लाभाग्राहीको पहिचान कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०८० ८०/८१ 07/28/2023 - 10:11 PDF icon ७ लाभाग्राही छनौट कार्य संचालन निर्देशिका २०८०.pdf
बिनियोजित ऐन, २०८० ८०/८१ 07/28/2023 - 10:06 PDF icon ६ विनियोजन ऐन 2080.pdf
गेरुवा गाउँपालिकाको विधायन समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 07/28/2023 - 10:05 PDF icon ४ विधायन समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि.pdf
गेरुवा गाउँपालिकाको लेखा समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 07/28/2023 - 10:02 PDF icon ३ लेखा समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि.pdf

Pages