FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बालविवाह अन्त्यका लागि स्थानीय रणनीति २०७७ ७७/७८ 08/01/2023 - 16:14 PDF icon Geruwa Bardiya_Child Protection Strategy (2).pdf
चौथो त्रैमासिक स्वत प्रकाशन ८०/८१ 08/01/2023 - 08:54 PDF icon चौथो त्रैमासिक स्वत प्रकाशन.pdf
पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखाको आ.व २०७९/०८० को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पुस्तिका ८०/८१ 07/27/2023 - 19:49 PDF icon पूर्वाधार बिकास शाखा बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन.pdf
लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण प्रतिवेदन २०७९ ७९/८० 07/26/2023 - 12:12 PDF icon लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण प्रतिवेदन, गेरुवा २०७९ (3).pdf
खर्चको फाँटवारी सम्बन्धमा । ७९/८० 02/12/2023 - 16:18 PDF icon खर्चको फाँटवारी सम्बन्धमा.pdf
आ व २०७९/०८० को प्रथम चौमासिक आयव्यय विवरण ७९/८० 01/12/2023 - 13:03 PDF icon आ व २०७९०८० को प्रथम चौमासिक आयव्ययको विवरण.pdf
LDCRP UPDATED ७९/८० 12/20/2022 - 16:43 PDF icon Geruwa_New_LDCRP_Geruwa_Bardiya.pdf
DPRP ७९/८० 09/05/2022 - 15:36 PDF icon DPRP_2079_GERUWA_FINAL.pdf
GESI Report ७९/८० 08/31/2022 - 10:28 PDF icon GESI Audit-Geruwa.pdf
गेरूवा गाउँपालिकाको राजश्व सुधार कार्ययोजना ७९/८० 08/31/2022 - 10:27 PDF icon RIAP-Geruwa.pdf

Pages