FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ व २०७९/०८० को आयव्यय विवरण ८०/८१ 07/21/2023 - 14:34 PDF icon आयव्ययको विवरण २०७९-०८०.pdf
खर्चको फाँटवारी सम्बन्धमा । ७९/८० 02/12/2023 - 16:18 PDF icon खर्चको फाँटवारी सम्बन्धमा.pdf
आ व २०७९/०८० को प्रथम चौमासिक आयव्यय विवरण ७९/८० 01/12/2023 - 13:03 PDF icon आ व २०७९०८० को प्रथम चौमासिक आयव्ययको विवरण.pdf
LDCRP UPDATED ७९/८० 12/20/2022 - 16:43 PDF icon Geruwa_New_LDCRP_Geruwa_Bardiya.pdf
DPRP ७९/८० 09/05/2022 - 15:36 PDF icon DPRP_2079_GERUWA_FINAL.pdf
GESI Report ७९/८० 08/31/2022 - 10:28 PDF icon GESI Audit-Geruwa.pdf
गेरूवा गाउँपालिकाको राजश्व सुधार कार्ययोजना ७९/८० 08/31/2022 - 10:27 PDF icon RIAP-Geruwa.pdf
गेरूवा गाउँपालिकाको क्षमता विकास योजना ७९/८० 08/31/2022 - 10:27 PDF icon Final CD Plan -Geruwa RM.pdf
गेरूवा शिक्षा नीति तथा योजना ७९/८० 08/26/2022 - 17:38 PDF icon गेरूवा नीति तथा योजना .pdf
गेरुवा गाँउपालिका पार्शवचित्र ७९/८० 08/26/2022 - 17:38 PDF icon गेरुवा गाँउपालिका पार्शवचित्र .pdf

Pages