FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वत:प्रकाशन-दोस्रो चाैमासिक ७८/७९ 02/10/2022 - 11:44 PDF icon सूचनाको हक-दोस्रो चौमासिक.pdf
स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानशिल योजना ७८/७९ 01/18/2022 - 15:28 PDF icon Geruwa LDCRP Final.pdf
आ.व. २०७८/७९ को प्रथम चाैमासिक स्वत प्रकाशन ७८/७९ 12/02/2021 - 14:05 PDF icon सूचनाको हक-प्रथम चौमासिक.pdf
GESI Report ७७/७८ 09/26/2021 - 10:49 PDF icon Geruwa Report_GESI report G.pdf
सार्वजनिक विदा -२०७८ ७८/७९ 08/19/2021 - 15:01 PDF icon सार्वजनिक विदा २०७८.pdf
जिल्ला दररेट 2078-79 ७८/७९ 07/26/2021 - 11:22 PDF icon बर्दिया_जिल्लाको_आ.ब._२०७८_७९_को_जिल्लादररेट.pdf
Mofaga प्रतिवेदन ७६/७७ 06/25/2021 - 16:25 PDF icon mofaga.pdf
मुक्त कमैया छुट अनुदान प्राप्त गर्न बाँकी रहेको निवेदन । ७७/७८ 11/27/2020 - 15:37 PDF icon Nibedan Format.pdf
आ.व. २०७७/७८ को प्रथम चाैमासिक खर्च प्रतिवेदन ७७/७८ 11/27/2020 - 11:25 PDF icon SuTRA__म.ले.प.फा.नं. २१३.pdf
वार्षिक प्रतिवेदन २०७६-७७ ७७/७८ 11/13/2020 - 12:43 PDF icon Geruwa Annual Report 2076-77.pdf

Pages