FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गेरूवा शिक्षा नीति तथा योजना ७९/८० 08/26/2022 - 17:38 PDF icon गेरूवा नीति तथा योजना .pdf
गेरुवा गाँउपालिका पार्शवचित्र ७९/८० 08/26/2022 - 17:38 PDF icon गेरुवा गाँउपालिका पार्शवचित्र .pdf
RMTMP ७८/७९ 03/28/2022 - 10:00 PDF icon RMTMP.pdf
कर्मचारी कार्यविवरण ७४/७५ 03/23/2022 - 09:58 PDF icon 2.2.1.pdf
आव २०७७-७८ को आय-व्यय विवरण ७७/७८ 03/21/2022 - 16:59 PDF icon 77-78.pdf
Geruwa WASH Plan 2077 ७७/७८ 03/20/2022 - 13:34 PDF icon Wash Plan Geruwa RM.pdf
गेरूवा गाउँपालिकाको प्रथम आवद्यिक योजना (२०७८/७९-८२/८३) ७८/७९ 03/16/2022 - 15:56 PDF icon periodic plan.pdf
स्वत:प्रकाशन-दोस्रो चाैमासिक ७८/७९ 02/10/2022 - 11:44 PDF icon सूचनाको हक-दोस्रो चौमासिक.pdf
स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानशिल योजना ७८/७९ 01/18/2022 - 15:28 PDF icon Geruwa LDCRP Final.pdf
आ.व. २०७८/७९ को प्रथम चाैमासिक स्वत प्रकाशन ७८/७९ 12/02/2021 - 14:05 PDF icon सूचनाको हक-प्रथम चौमासिक.pdf

Pages