FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
GESI Report ७७/७८ 09/26/2021 - 10:49 PDF icon Geruwa Report_GESI report G.pdf
सार्वजनिक विदा -२०७८ ७८/७९ 08/19/2021 - 15:01 PDF icon सार्वजनिक विदा २०७८.pdf
जिल्ला दररेट 2078-79 ७८/७९ 07/26/2021 - 11:22 PDF icon बर्दिया_जिल्लाको_आ.ब._२०७८_७९_को_जिल्लादररेट.pdf
Mofaga प्रतिवेदन ७६/७७ 06/25/2021 - 16:25 PDF icon mofaga.pdf
मुक्त कमैया छुट अनुदान प्राप्त गर्न बाँकी रहेको निवेदन । ७७/७८ 11/27/2020 - 15:37 PDF icon Nibedan Format.pdf
आ.व. २०७७/७८ को प्रथम चाैमासिक खर्च प्रतिवेदन ७७/७८ 11/27/2020 - 11:25 PDF icon SuTRA__म.ले.प.फा.नं. २१३.pdf
वार्षिक प्रतिवेदन २०७६-७७ ७७/७८ 11/13/2020 - 12:43 PDF icon Geruwa Annual Report 2076-77.pdf
जिल्ला दररेट २०७७-७८ ७७/७८ 09/04/2020 - 09:21 PDF icon District_darrate_2077_78 (1).pdf
आव २०७४-७५ को दोस्रो सार्वजनिक सुनवाइ प्रतिवेदन ७४/७५ 08/16/2020 - 18:18 PDF icon आव २०७४-७५ को दोस्रो सार्वजनिक सुनवाइ प्रतिवेदन.pdf
आव २०७४-७५ को प्रथम सार्वजनिक सुनवाइ प्रतिवेदन ७४/७५ 08/16/2020 - 18:17 PDF icon आव २०७४-७५ को प्रथम सार्वजनिक सुनवाइ प्रतिवेदन.pdf

Pages