FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आ.व. २०८०/०८१ को अर्धबार्षिक आयव्यय विवरण ८०/८१ श्रावण आय 02/07/2024 - 12:58 PDF icon Doc2.pdf
२०७८।७९ को कार्यक्रम अनुसार खर्चको विवरण ७९/८० असार व्यय 07/21/2022 - 10:07 PDF icon SuTRA__8.pdf
२०७८।७९ को आन्तरिक राजश्व विवरण ७९/८० असार आय 07/21/2022 - 10:05 PDF icon आम्दानि विवरणको सारांश (आ.ब. 2078_2079 ) - _ कर संकलन प्रणाली.pdf
२०७८।७९ को आय तथा व्ययको विवरण ७९/८० श्रावण आय 07/21/2022 - 10:03 PDF icon SuTRA__2.pdf
आ.व. २०७८/७९ को प्रथम चाैमासिक आय-व्यय विवरण ७८/७९ कार्तिक आय 11/08/2021 - 15:16 PDF icon लेखा शाखाको आय व्याय विवरण.PDF
आ.व. २०७४।७५ को आय-व्यय विवरण ७४/७५ फाल्गुन आय 08/07/2018 - 16:43 PDF icon expenditure detail grm 207475.pdf
अा.व. ०७५/७६ काे गेरूवा गाउँपालिकाकाे व्ययकाे विवरण ७५/७६ श्रावण व्यय 07/27/2018 - 12:13 PDF icon अनुसुची-३.pdf
अा.व. ०७५/७६ काे राजश्व तथा अनुदान प्राप्तिकाे अनुमान ७५/७६ श्रावण आय 07/27/2018 - 12:11 PDF icon अनुसुची-२.pdf
अा.व. ०७५/७६ काे गेरूवा गाउँपालिकाकाे वार्षिक अायव्ययकाे विवरण ७५/७६ श्रावण आय 07/27/2018 - 12:09 PDF icon अनुसुची-१.pdf
अा.व. ०७४/७५ काे गेरूवा गाउँपालिकाकाे वित्तिय व्यवस्था अनुमान ७४/७५ माघ आय 02/05/2018 - 16:48 PDF icon वित्तिय व्यवस्था अनुमान.pdf

Pages