FAQs Complain Problems

पूर्व पदाधिकारीहरु

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
हिम कुमारी थरुनी उपाध्यक्ष
दयाराम वैध थारू वडा अध्यक्ष, वडा नं. १ वडा नं. १ को कार्यालय
आलोक कुमार थारू वडा अध्यक्ष, वडा नं. २ वडा नं. २ को कार्यालय ward2.geruwamun@gmail.com ९८५८०३८११८ । ०८४-४४२००३
पुनाराम थारू वडा अध्यक्ष, वडा नं. ३ वडा नं. ३ को कार्यालय ward3.geruwamun@gmail.com 9858038120
बल बहादुर चलाउने वडा अध्यक्ष, वडा नं. ४ वडा नं. ४ को कार्यालय ward4.geruwamun@gmail.com 9858038119
टेक बहादुर चौधरी वडा अध्यक्ष, वडा नं. ६ वडा नं. ६ को कार्यालय ward6.geruwamun@gmail.com 9858038114
अमित कुमार खड्का का.वा.वडा अध्यक्ष 9868643499
शान्ती चौधरी कार्यपालिका सदस्य 9868041857
चन्द्ररूपा कामी कार्यपालिका सदस्य 9864930282
मोविला शर्मा पौडेल कार्यपालिका सदस्य 9848371396
राजु बडुवाल खत्री कार्यपालिका सदस्य 9848057207
बम बहादुर वि.क. कार्यपालिका सदस्य 9819559828
लक्षिण बहादुर नेपाली कार्यपालिका सदस्य 9864704865
लिलाराम चाैधरी वडा सदस्य, १ नं. वडा 9800551668
मान बहादुर थारू वडा सदस्य, १ नं. वडा 9848296308
गीता लाेहार वडा सदस्य, १ नं. वडा 9812532437
धनदेवी वन वडा सदस्य, १ नं. वडा 9848444257
हरिराम थारू वडा सदस्य, २ नं. वडा 9822463357
अमृता वि.क. वडा सदस्य, २ नं. वडा 9848113539
दुर्जन थारू वडा सदस्य, २ नं. वडा 9812401125
करम बहादुर थारू वडा सदस्य, ३ नं. वडा 9848080689
श्रीराम थारू वडा सदस्य, ३ नं. वडा 9800589304
दिल्ली दमाइ वडा सदस्य, ३ नं. वडा 9814557510
झुपी धिताल वडा सदस्य, ३ नं. वडा 9814577496
हुकुम बहादुर चलाउने वडा सदस्य, ४ नं. वडा 9848153009
मायाराम खनाल वडा सदस्य, ४ नं. वडा 9848296167
जयवेला भेरीकार वडा सदस्य, ४ नं. वडा 9848185671
विरेन्द्र बहादुर शाही वडा सदस्य, ५ नं. वडा 9858265535
नवराज भट्टराइ वडा सदस्य, ५ नं. वडा 9858032159
पुर्ण बहादुर सुनार वडा सदस्य, ६ नं. वडा 9868240871
राईकाेषा कमेनी वडा सदस्य, ६ नं. वडा 9865052393
कल्पना थारू वडा सदस्य, ६ नं. वडा 9864957765