FAQs Complain Problems

घटना दर्ता

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
व्यक्तिगत घटना दर्ता वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ ७८/७९ 04/27/2022 - 13:16
बार्षिक घटना दर्ता प्रतिवेदन 2077-78 ७८/७९ 07/18/2021 - 13:20 PDF icon VERS Event Occured and Registration Time Interval Wise Report.pdf
श्रावण महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण ७७/७८ 09/04/2020 - 09:48 PDF icon Shrawan.pdf
बसाइसराइको सूचना फारम ७५/७६ 11/19/2018 - 14:02 PDF icon बसाइसराइको सूचना फारम.pdf
मृत्युको सूचना फारम ७५/७६ 11/19/2018 - 14:01 PDF icon मृत्युको सूचना फारम.pdf
भाद्र महिनाको मासिक घटना दर्ता विवरण ७५/७६ 09/24/2018 - 12:57 PDF icon GRM09242018.pdf
सम्बन्धविच्छेदकाे सूचना फारम ७५/७६ 01/28/2018 - 16:18 PDF icon सम्बन्धविच्छेदको सूचना फारम.pdf
जन्मकाे सूचना फारम ७५/७६ 01/28/2018 - 16:16 PDF icon जन्मको सूचना फारम.pdf
विवाहकाे सूचना फारम ७५/७६ 01/28/2018 - 16:11 PDF icon विवाहको सूचना फारम.pdf