FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विधालय शिक्षा संचालन, व्यवस्थापन तथा नियमन कार्यविधि, २०७६ ७५/७६ 09/09/2019 - 18:18 PDF icon २. विधालय शिक्षा संचालन, व्यवस्थापन तथा नियमनका सम्बन्धमा बनेको कार्यविधि, २०७६.pdf
जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशीका, २०७६ ७५/७६ 09/09/2019 - 18:17 PDF icon ५. जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशीका, २०७६.pdf
अपांगता परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७६ ७५/७६ 09/09/2019 - 18:17 PDF icon ६. अपांगता भएका व्यक्तिहरूको लागि परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७६.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७५/७६ 09/09/2019 - 18:16 PDF icon १. राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 09/09/2019 - 18:15 PDF icon १२. आर्थिक ऐन, २०७६.pdf
बिनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 09/09/2019 - 18:14 PDF icon १३. बिनियोजन ऐन २०७६.pdf
सहकारी ऐन, २०७६ ७५/७६ 09/09/2019 - 18:13 PDF icon १०. सहकारी ऐन.pdf
न्यायिक समिति ऐन, २०७६ ७५/७६ 09/09/2019 - 18:11 PDF icon ११. न्यायिक समिति ऐन, २०७६.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्न बनेको ऐन, २०७६ ७५/७६ 09/09/2019 - 18:09 PDF icon ९. प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्न बनेको ऐन, २०७६.pdf
गाउँसभा सञ्चालन ऐन, २०७६ ७५/७६ 06/23/2019 - 07:42 PDF icon सभा सञ्चालन ऐन.pdf

Pages