FAQs Complain Problems

बुढीकुलो नहरको मुहान जहाँ कर्णालीको नदि बाट पानी ल्याइ गेरूवा गाउँपालिका र राजापूर नगरपालिकामा सिंचाइ पुर्याइन्छ ।

Read More

गेरूवा गाउँपालिकाको नामाकरण यसै गेरूवा नदि बाट गरिएको हो ।

Read More

गेरूवा गाउँपालिका, वडा नं. ५, पथरैया स्थित धानखेती ।

Read More

सुर्याश्थको मनोरम दृश्य , गेरूवा १, बर्दिया ।

Read More

छोरी बचाउ कार्यक्रम

- सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन पेश गर्ने

- वडा कार्यालयको शिफारिस सहित गाउँपालिकामा पेश गर्ने

- आवश्यक सम्पूर्ण कागजातहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गर्ने

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
योजना शाखा प्रमुख। सूचना अधिकारी
सूचना प्रविधि अधिकृत

जानकारी