FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation of Bids for the following works

८०/८१ 07/26/2023 - 12:06

बोल पत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना

७९/८० 06/22/2023 - 17:55

Invitation of Bids for the following works

७९/८० 05/31/2023 - 16:46

Invitation of Bids for the following works

७९/८० 05/18/2023 - 10:11

बोल पत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना

७९/८० 05/16/2023 - 22:19

बोल पत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना

७९/८० 05/05/2023 - 11:17

Invitation of Bids for the following works

७९/८० 04/23/2023 - 10:27 PDF icon 5X13 GERUWA.pdf

२०७९।१२।२२ गते प्रकाशित बोलपत्रको सूचनमा Bid Submission मिति २०८०।०१।०७ गते हुनुपर्नेमा अन्यथ भएकोले सच्चाईएको सबैमा जानकारी गराईन्छ ।

७९/८० 04/18/2023 - 16:59 PDF icon notice.pdf

Invitation of Bids for the following works

७९/८० 04/06/2023 - 17:39

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना

७९/८० 01/10/2023 - 19:38 PDF icon आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना.pdf

Pages