FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Sealed Quotations

७६/७७ 05/23/2020 - 09:18

क्याटलग/ब्रोसर विधिबाट खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।।

७६/७७ 05/17/2020 - 08:43

बोलपत्रको प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सूचना ।।।

७६/७७ 02/26/2020 - 13:07

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।।।

७६/७७ 02/25/2020 - 16:16

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।।।

७६/७७ 02/14/2020 - 13:17

क्याटलग/ ब्रोसर सपिगं विधि बाट विभिन्न साधन खरिद सम्बन्धी सिलबन्धी प्रस्ताव आवह्वानको सूचना

७६/७७ 02/14/2020 - 13:17

Invitation for Bids

७६/७७ 02/07/2020 - 13:51

औषधी आपूर्ती सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।।।

७६/७७ 12/02/2019 - 10:52

बोलपत्र आवह्वान सम्बन्धी गेरूवा गाउँपालिकाको सूचना ।।।

७६/७७ 11/12/2019 - 13:18

Invitation for Bids

७६/७७ 10/23/2019 - 11:17

Pages