FAQs Complain Problems

समाचार

गेरूवा गाउँपालिकामा सूचीकृत हुनको लागि के के कागजात आवश्यक पर्छ ?

गेरूवा गाउँपालिकामा सूचीकृत हुनको लागि पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू 

१. निवेदन

२. फर्मको दर्ता प्रमाणपत्र

३. घरेलुको प्रमाणपत्र

४. कर चुक्ताको प्रमाणपत्र

 

जन प्रतिनिधि