FAQs Complain Problems

समाचार

नीति तथा कार्यक्रम २०७६।७७

गेरूवा गाउँपालिकाको आ.व.२०७६।७७ को नीति तथा कार्यक्रम गेरूवा गाउँपालिकाका आदरणीय अध्यक्ष श्री जमान सिंह ज्यूको सभाध्यक्षतामा गेरूवा गाउँपालिकाको छैठाै गाउँसभामा आदरणीय उपाध्यक्ष श्री हिम कुमारी थरूनी ज्यूले उपस्थित सभासदहरू बीच नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो ।

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि