FAQs Complain Problems

समाचार

न्यायिक समितिमा उजुरी दर्ता गर्ने प्रक्रिया के हो ?

न्यायिक समितिमा उजुरी दर्ता गर्न आवश्यक कागजातहरू देहाय बमाेजिम रहेका छन् ।

१. निवेदन

२. घटना वा  विवाद सम्बन्धि सम्पूर्ण कागजातहरू

३. नागरिकता

जन प्रतिनिधि