FAQs Complain Problems

२०७९।१२।२२ गते प्रकाशित बोलपत्रको सूचनमा Bid Submission मिति २०८०।०१।०७ गते हुनुपर्नेमा अन्यथ भएकोले सच्चाईएको सबैमा जानकारी गराईन्छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि