FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 09/09/2019 - 18:22 PDF icon ८. बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०७६.pdf
बालक्लब तथा बालक्लब संजाल सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 09/09/2019 - 18:22 PDF icon ७. बालक्लब तथा बालक्लब संजाल सञ्चालन कार्यविधि, २०७६.pdf
बालउद्धार तथा राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 09/09/2019 - 18:21 PDF icon ६. बालउद्धार तथा राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६.pdf
निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्र प्रमाणित (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियम, २०७६ ७६/७७ 09/09/2019 - 18:20 PDF icon ५. निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्र प्रमाणित (कार्यविधि), २०७६.pdf
गेरुवा शिक्षा सम्बन्धि कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 09/09/2019 - 18:18 PDF icon ४. गेरुवा शिक्षा सम्बन्धि कार्यविधि २०७६_new.pdf
जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशीका, २०७६ ७६/७७ 09/09/2019 - 18:17 PDF icon ३. जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशीका, २०७६.pdf
अपांगता परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 09/09/2019 - 18:17 PDF icon २. अपांगता परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७६.pdf
राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 09/09/2019 - 18:16 PDF icon १. राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
आर्थिक ऐन, २०७६ ७६/७७ 09/09/2019 - 18:15 PDF icon ५. आर्थिक ऐन, २०७६.pdf
बिनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 09/09/2019 - 18:14 PDF icon ४. बिनियोजन ऐन २०७६.pdf

Pages