गेरूवा गाउँपालिकाको मोवाइल एप "हाम्रो गेरूवा" प्रयोग गरी गाउँपालिका सम्बन्धी जानकारी लिनुहोस ।

" हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विध्यालय पुर्याअैा ।" ।

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँसभा सञ्चालन ऐन, २०७६ ७५/७६ 06/23/2019 - 07:42 PDF icon सभा सञ्चालन ऐन.pdf
जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि ७५/७६ 03/26/2019 - 12:57 PDF icon जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि.pdf
आधारभुत तह (कक्षा ८) उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५आधारभुत तह (कक्षा ८) उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 03/26/2019 - 12:53 PDF icon आधारभुत तह (कक्षा ८) उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५.pdf
अार्थिक एेन २०७५ ७५/७६ 07/27/2018 - 12:00 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf
बिनियाेजन एेन २०७५ ७५/७६ 07/27/2018 - 11:59 PDF icon बिनियोजन ऐन २०७५.pdf
बिनियाेजन एेन ७४/७५ 02/19/2018 - 10:27 PDF icon बिनियोजन ऐन final.pdf
अार्थिक एेन २०७४ ७४/७५ 02/19/2018 - 10:26 PDF icon आर्थिक ऐन, final.pdf