गेरूवा गाउँपालिकाको मोवाइल एप "हाम्रो गेरूवा" प्रयोग गरी गाउँपालिका सम्बन्धी जानकारी लिनुहोस ।

" हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विध्यालय पुर्याअैा ।" ।

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गेरूवा गाउँपालिकाको Village Profile ७५/७६ 01/24/2019 - 17:14 PDF icon Geruwa Rural Municipal Profile FINAL Kartik.pdf