गेरूवा गाउँपालिकाको मोवाइल एप "हाम्रो गेरूवा" प्रयोग गरी गाउँपालिका सम्बन्धी जानकारी लिनुहोस ।

" हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विध्यालय पुर्याअैा ।" ।

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

अा.व. ०७५।०७६ काे निति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियाेजन, २०७५ ( RedBook )

७५/७६ 07/27/2018 - 11:54 PDF icon Red Book 2075.pdf

अा.व. ०७४/७५ काे गेरूवा गाउँपालिकाकाे सामाजिक विकास कार्यक्रम

७४/७५ 02/05/2018 - 17:35 PDF icon सामाजिक विकास कार्यक्रम.pdf

अा.व. ०७४/७५ काे गेरूवा गाउँपालिकाकाे संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन कार्यक्रम

७४/७५ 02/05/2018 - 17:33 PDF icon संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन कार्यक्रम.pdf

अा.व. ०७४/७५ काे गेरूवा गाउँपालिकाकाे भाैतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम

७४/७५ 02/05/2018 - 17:33 PDF icon भाैतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम.pdf

अा.व. ०७४/७५ काे गेरूवा गाउँपालिकाकाे प्रबदनात्मक कार्यक्रम

७४/७५ 02/05/2018 - 17:31 PDF icon प्रबदनात्मक कार्यक्रम.pdf

अा.व. ०७४/७५ काे गेरूवा गाउँपालिकाकाे अार्थिक विकास कार्यक्रम

७४/७५ 02/05/2018 - 17:22 PDF icon अार्थिक विकास कार्यक्रम.pdf