FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ Wednesday, January 30, 2019 - 10:11 PDF icon सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्र भर्ने विधि ७५/७६ Wednesday, January 30, 2019 - 10:03 PDF icon व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्र भर्ने विधि.pdf
सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ ७५/७६ Wednesday, January 30, 2019 - 10:01 PDF icon सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५.pdf
लगत हस्तान्तरण फारम ७५/७६ Monday, November 19, 2018 - 14:05 PDF icon लगत हस्तान्तरण फारम.pdf
सामाजिक सूरक्षा भत्ता नाम दर्ताका लागि दिने दरखास्त फारम ७५/७६ Thursday, November 1, 2018 - 13:19 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता नाम दर्ताका लागि दिइने दरखास्तको ढाँचा.pdf
सामाजिक सुरक्षा तेस्रो चाैमासिक प्रतिवेदन ७४/७५ Tuesday, September 18, 2018 - 11:55 PDF icon अनुसुची ८.pdf