FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

जमान सिंह के.सी

अध्यक्ष

c.geruwarmun@gmail.com 9858038111

हिमा कुमारी थरुनी

उपाध्यक्ष

vc.geruwarmun@gmail.com 9858037111

दयाराम वैध थारू

वडा अध्यक्ष, वडा नं. १

ward1.geruwamun@gmail.com 9858038121

आलोक कुमार थारू

वडा अध्यक्ष, वडा नं. २

ward2.geruwamun@gmail.com ०८४-४४२००३

पुनाराम थारू

वडा अध्यक्ष, वडा नं. ३

ward3.geruwamun@gmail.com 9858038120

बल बहादुर चलाउने

वडा अध्यक्ष, वडा नं. ४

ward4.geruwamun@gmail.com 9858038119

धर्म प्रकाश थारू

वडा अध्यक्ष

ward5.geruwamun@gmail.com 9858038122

टेक बहादुर चौधरी

वडा अध्यक्ष, वडा नं. ६

ward6.geruwamun@gmail.com 9858038114

शान्ती चौधरी

कार्यपालिका सदस्य

9868041857

चन्द्ररूपा कामी

कार्यपालिका सदस्य

9864930282

मोविला शर्मा पौडेल

कार्यपालिका सदस्य

9848371396

राजु बडुवाल खत्री

कार्यपालिका सदस्य

9848057207

बम बहादुर वि.क.

कार्यपालिका सदस्य

9819559828

लक्षिण बहादुर नेपाली

कार्यपालिका सदस्य

9864704865