गेरूवा गाउँपालिकाको मोवाइल एप "हाम्रो गेरूवा" प्रयोग गरी गाउँपालिका सम्बन्धी जानकारी लिनुहोस ।

" हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विध्यालय पुर्याअैा ।" ।

न्यायिक समितिमा उजुरी दर्ता गर्ने प्रक्रिया के हो ?

न्यायिक समितिमा उजुरी दर्ता गर्न आवश्यक कागजातहरू देहाय बमाेजिम रहेका छन् ।

१. निवेदन

२. घटना वा  विवाद सम्बन्धि सम्पूर्ण कागजातहरू

३. नागरिकता

Pages