गेरूवा गाउँपालिकाको मोवाइल एप "हाम्रो गेरूवा" प्रयोग गरी गाउँपालिका सम्बन्धी जानकारी लिनुहोस ।

" हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विध्यालय पुर्याअैा ।" ।

प्रकाश शर्मा

ईमेल: 
ito.geruwamun@gmail.com | icto@geruwamun.gov.np
फोन: 
9858038133
Section: 
सूचना प्रविधि अधिकृत | सूचना प्रविधि शाखा