FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

चौथो गाउँ सभा काे निर्णयहरू ।

७५/७६ 03/18/2019 - 14:23 PDF icon fourth gaunsava.pdf

३९अाैं गाउँपालिका बाेर्ड बैठक

७५/७६ 02/11/2019 - 13:51 PDF icon 39th board.pdf

३८ अाैं गाउँपालिका बाेर्ड बैठक

७५/७६ 02/11/2019 - 13:49 PDF icon 38th board.pdf

३७ अाैं गाउँपालिका बाेर्ड बैठक

७५/७६ 02/11/2019 - 13:47 PDF icon 37ty board.pdf

३६ अाैं गाउँपालिका बाेर्ड बैठक

७५/७६ 11/25/2018 - 16:43 PDF icon 36thboard.pdf

गेरूवा गाउँपालिका स्थानीय शिक्षा शमितिको तेस्रो बैठकका निर्णयहरू

७५/७६ 11/25/2018 - 16:37 PDF icon third.pdf

गेरूवा गाउँपालिका स्थानीय शिक्षा समितिको दोस्रो बैठकका निर्णयहरू

७५/७६ 11/25/2018 - 16:37 PDF icon second.pdf

गेरूवा गाउँपालिका स्थानीय शिक्षा शमितिको प्रथम बैठकका निर्णयहरू

७५/७६ 11/25/2018 - 16:35 PDF icon first.pdf

३५ अाैं गाउँपालिका बाेर्ड बैठक

७५/७६ 10/14/2018 - 12:28 PDF icon 35thboard.pdf

३४ अाैं गाउँपालिका बाेर्ड बैठक

७५/७६ 09/24/2018 - 11:47 PDF icon 34th board.pdf

Pages