गेरूवा गाउँपालिकाको मोवाइल एप "हाम्रो गेरूवा" प्रयोग गरी गाउँपालिका सम्बन्धी जानकारी लिनुहोस ।

" हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विध्यालय पुर्याअैा ।" ।

नीति तथा कार्यक्रम २०७६।७७

गेरूवा गाउँपालिकाको आ.व.२०७६।७७ को नीति तथा कार्यक्रम गेरूवा गाउँपालिकाका आदरणीय अध्यक्ष श्री जमान सिंह ज्यूको सभाध्यक्षतामा गेरूवा गाउँपालिकाको छैठाै गाउँसभामा आदरणीय उपाध्यक्ष श्री हिम कुमारी थरूनी ज्यूले उपस्थित सभासदहरू बीच नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो ।

आर्थिक वर्ष: