FAQs Complain Problems

निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्र प्रमाणित (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियम, २०७६

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि