गेरूवा गाउँपालिकाको मोवाइल एप "हाम्रो गेरूवा" प्रयोग गरी गाउँपालिका सम्बन्धी जानकारी लिनुहोस ।

" हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विध्यालय पुर्याअैा ।" ।

निर्माण कार्य सम्बन्धि गेरूवा गाउँपालिकाको शिलबन्दी बोलपत्र आवह्वानको सूचना ।।।