गेरूवा गाउँपालिकाको मोवाइल एप "हाम्रो गेरूवा" प्रयोग गरी गाउँपालिका सम्बन्धी जानकारी लिनुहोस ।

" हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विध्यालय पुर्याअैा ।" ।

गेरूवा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय भवन, १ नं. वडा कार्यालय भवन र ३ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्बन्धि गेरूवा गाउँपालिकाको सूचना ।।।